Els i les participants del curs podran adquirir o millorar aquestes competències, des de l’experiència, en un procés que proposa dissenyar i dur a terme un itinerari d’aprenentatge i de canvi definint els objectius a assolir en funció del model de canvi triat, abordant els obstacles que solen interferir aquests processos, definir les accions necessàries per a fer-lo realitat amb la utilització d’eines practiques fonamentades i integrades, avaluant els resultats mentre es desenvolupa el procés i a l’acabament, i tot això orientat per un model d’efectivitat basat en els set hàbits d’Stephen Covey.

El curs està 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Continuada de Catalunya.