L’Anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) és un sistema de gestió de perills, efectiu i racional, que en el camp de la seguretat alimentària té com a objectiu assegurar aliments innocus mitjançant l’anàlisi i el control dels possibles perills que poden aparèixer en totes i cadascuna de les fases de producció i comercialització.

El curs que us proposem permetrà als seus usuaris identificar, minimitzar o eliminar els perills que existeixen en l’elaboració́ i la manipulació́ dels productes alimentaris; anar més enllà̀ en el compliment dels requisits legals de l’aplicació́ dels plans d’autocontrol per garantir un producte innocu; i  aportar una visió́ més actualitzada de cap a on es dirigeix la seguretat alimentaria a dia d’avui.

La durada total és de 20 hores i està 100% subvencionat. Demaneu quan abans informació i feu les inscripcions a info@fiss.es o al 977 211 221. El proper 2 d’octubre començarem.

Vull reservar aquest curs →