La competència general del curs és atendre persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Entorn professional: Àmbit professional: Se situa en l’àmbit públic o privat, en centres o equipaments que prestin serveis d’atenció sociosanitària: centres residencials, centres de dia. Sectors productius: Desenvolupa la seva activitat professional en el sector de prestació de serveis socials a persones en règim de permanència parcial, temporal o permanent en institucions de caràcter social.

Inscripcions i informació: 977 211 221